Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
  Công suất: 800 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 7382-2004 mức I
  Chủ đầu tư: Ban quản lý Ngành y tế tỉnh Bình Dương
  Phạm vi công việc: PC

  Các dự án khác