BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước mặt và nước ngầm cho BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 
  Công suất: 4.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước cấp sau xử lý: TCVN 5502-2003/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Sở NN&PTNT TP. HCM
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

   

   

  Các dự án khác