KCN Chơn Thành I» Khu công nghiệp » KCN Chơn Thành I


CHI TIẾT DỰ ÁN

Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Chơn Thành I

Chủ đầu tư : Công ty CP đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành I
Năm thực hiện : 2011
Trạng thái : Đang triển khai
Tiêu chuẩn nước đầu ra: : QCVN 24: 2009/BTNMT, cột A.
 
CÁC DỰ ÁN KHÁC
Lên đầu trang