Công ty CP Dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Hệ thống xử lý nước RO
  Công suất: 48 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước cấp sau xử lý: Tiêu chuẩn GMP-WHO
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác