Công ty Dệt Kim Đông Phương (NT)

 • Chi tiết dự án

   
  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty Dệt Kim Đông Phương
  Công suất: 3.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945-2005.
  Chủ đầu tư: Công ty Dệt Kim Đông Phương (DOPIMEX) - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác