Công ty Dệt Kim Đông Phương

 • Chi tiết dự án

   
  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty Dệt Kim Đông Phương
  Công suất: 4.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945-2005.
  Chủ đầu tư: Công ty Dệt Kim Đông Phương (DOPIMEX) - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tên công trình: Trạm xử lý nước cấp Công ty Dệt Kim Đông Phương
  Công suất: 4.320 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước cấp sau xử lý: TCVN 5502-2003/BTNMT
  Chủ đầu tư: Công ty Dệt Kim Đông Phương (DOPIMEX) - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
   
   

  Các dự án khác