Công ty Dệt May 7

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Dệt nhuộm Công ty Dệt May 7
  Công suất: 1.200 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 24:2009/BTNMT
  Chủ đầu tư: Công ty Dệt May 7
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác