Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Dệt nhuộm Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 
  Công suất: 2.000 m3/ngđ
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 13:2008/BTNMT, cột B
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 - Tổng cục hậu cần
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác