THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi thực hiện thiết kế và chế tạo, gia công cơ khí các thiết bị phục vụ cho hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, chất thải.