Khu dân cư Nine South

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Dự án Khu dân cư Nine South Estate
  Công suất: 470 m3/ngày đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vina Nam Phú
  Phạm vi công việc: EPC

  Các dự án khác