Ngày đăng: 14/02/2017

Dương Nhật trúng thầu Gói thầu Tổng thầu Xây dựng EPC: “Xây dựng Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long, công suất 6.500 m3/ngày.đêm”

17-01-2017, Tổng thầu Dương Nhật đã được Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu EPC: “Xây dựng Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long, công suất 6.500m3/ngày.đêm tại Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre”.

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp Giấy và Bột giấy trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Tin liên quan.....