Ngày đăng: 03/05/2018

Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu EPC Cải tạo trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 tại Long An

02/01/2018, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu EPC Cải tạo trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 tại Long An.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường.

Khu vực chi tiết: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN 11-MT:2015/BTNMT, Công suất: Q=1.000m3/ngày.đêm.

 

 Gói Thầu EPC cải tạo TXLNT giai đoạn 1 tại Long An

Tin liên quan.....