Ngày đăng: 17/12/2017

Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu EPC Trạm xử lý nước cấp Nhà máy cà phê TaTa, công suất 2.640 m3/ngđ tại Bình Dương

16/12/2017, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu EPC Trạm xử lý nước cấp Nhà máy cà phê TaTa.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam.

Khu vực chi tiết: Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương.

Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN 01:2009/BYT, với Công suất 2.640 m3/ngđ.

Tin liên quan.....