Ngày đăng: 13/02/2018

Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu PC Hệ thống xử lý nước thải (Phần thiết bị). Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh

12/02/2018, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu PC Hệ thống xử lý nước thải (Phần thiết bị). Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Biên Hòa.

Tên gói thầu, dự án: Gói thầu số 19: Hệ thống xử lý nước thải (Phần thiết bị). Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh.

Khu vực chi tiết: Xã Tân Hạnh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Tiêu chuẩn xử lý nước thải: QCVN 40:2011/BTNMT, công suất 800m3/ngày.đêm.

 

Hệ thống xử lý nước thải làng nghề gốm sứ Tân Hạnh

Tin liên quan.....