Ngày đăng: 14/10/2017

Dương Nhật vừa trúng gói thầu Chìa khóa trao tay Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ tờ Tân Hưng

26/09/2017, Dương Nhật vừa trúng gói thầu Chìa khóa trao tay “Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ tờ Tân Hưng, công suất 3.000 tấn/năm, tiêu chuẩn nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 01-MT:2015/BTNMT”, do Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Nông trường Tân Hưng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) làm chủ đầu tư.

Tin liên quan.....