Nhà máy Chế biến mủ Cao su Phú Thịnh

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh
  Công suất: 512 m3/ngđ
  Tiêu chuẩn nước thải sau khi xử lý: QCVN 01-MT:2015/BTNMT cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác