Nhà máy Chế biến cao su Yachim

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Chế biến cao su Yachim
  Công suất: 1.100 m3/ngđ
  Tiêu chuẩn nước thải sau khi xử lý: QCVN 01-MT:2015/BTNMT cột A (Kq=0.9, Kf= 1) và QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0.9, Kf= 1)
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác