KCX - KCN Linh Trung III

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước cấp Khu chế xuất – Công nghiệp Linh Trung 3 – giai đoạn 3
  Công suất: 5.000m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước cấp sau xử lý: QCVN 02:2009/BYT
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác