Khách sạn Sokha Phnom Penh (Campuchia)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn Sokha Phnom Penh (Campuchia)
  Công suất: 500 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khách sạn Sokha - Cambodia
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác