Khu công nghiệp Chà Là

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Chà Là
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1)
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác