Khu công nghiệp Chơn Thành I

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Chơn Thành 1
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 24: 2009/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng và Cơ Sở Hạ Tầng KCN Chơn Thành
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác