Khu công nghiệp Đức Hòa 1

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Đức Hòa 1
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khai thác Hạnh Phúc
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác