Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 5
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945 – 2005, cột A
  Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (IDICO)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác