Khu công nghiệp Phú Gia

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Gia
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945 – 2005, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TP.HCM (IMEXCO)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác