Khu công nghiệp Phước Đông (nước cấp)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước ngầm và cấp nước tập trung Khu công nghiệp Phước Đông
  Công suất: Công suất tổng: 30.000m3/ngày.đêm. Công suất cụm xử lý: 15.000m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: 1329:2002/BYT/QĐ
  Chủ đầu tư: Công ty Cố phần Đầu tư Sài Gòn VRG
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

   

  Các dự án khác