Khu công nghiệp Tân Đô

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Tân Đô
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 24: 2009/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Đô (TANDOCIC)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác