Ngày đăng: 14/02/2017

Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình Tổng thầu EPC: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn So Kha Siem Riep (Campuchia)