Ngày đăng: 14/02/2017

Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình Tổng thầu EPC: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn So Kha Siem Riep (Campuchia)

Ngày 18/01/2017, Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Tổng thầu EPC: “Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khách sạn Sokha Siem Riep (Campuchia), công suất 1.000m3/ngày.đêm” tại Khách sạn SoKha, Tp. Siem Riep, Campuchia do Công ty TNHH Khách sạn SoKha làm chủ đầu tư.

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Tin liên quan.....