Nhà máy ALDILA COMPOSITE

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải nhà máy ALDILA COMPOSITE
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945:2005/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Aldila Composite Products 
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
   
   

  Các dự án khác