Nhà máy bia Carlsberg tại Vũng Tàu

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Carlsberg 
  Công suất: 1.200 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 24:2009/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bia Carlsberg Việt Nam - Vũng Tàu (HVB)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác