Nhà máy Bia Đông Nam Á tại Hà Nội (thuộc Tập đoàn Carlsberg)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Đông Nam Á tại Hà Nội (thuộc Tập đoàn Carlsberg)
  Công suất: 700m3/ ngày đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A+
  Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác