Nhà máy bia Đông Nam Á

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Đông Nam Á
  Công suất: 700m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT
  Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

   

  Các dự án khác