Nhà máy bia Heineken (CBL) tại Phnompenh, Campuchia

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Heineken (CBL) tại Phnompenh, Campuchia
  Công suất: 2.475 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: Tiêu chuẩn của CBL
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Bia Campuchia (CBL)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác