Nhà máy bia Heineken Tiền Giang

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Heineken Tiền Giang
  Công suất: 1.400 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 24:2009/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH VBL Tiền Giang (VBL Tiền Giang)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

   

  Các dự án khác