Nhà máy Bia Huda tại Huế (thuộc Tập đoàn Carlsberg)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Huda Huế
  Công suất: 6.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (CBVB)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác