Nhà máy cao su Dầu Tiếng Việt Lào

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Dầu Tiếng Việt Lào
  Công suất: 1.000m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 01:2008/BTNMT cột A (P=6mg/l)
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH CP Phát triển cao su Dầu Tiếng Việt Lào
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác