Nhà máy chế biến dầu thực vật Vocarimex

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến Dầu thực vật - Vocarimex
  Công suất: 350 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945-2005, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (VOCARIMEX)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC