Nhà máy chế biến đồ hộp Việt Cường (giai đoạn 1)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến đồ hộp Việt Cường
  Công suất: 1.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945-2005, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác