Nhà máy chế biến mủ cao su Lộc Ninh

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Lộc Ninh
  Công suất: 150 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1)
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay


   

  Các dự án khác