Nhà máy chế biến mủ cao su Tân Lập

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Tân Lập
  Công suất: 250 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0.9, Kf = 1)
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DORUCO - VRG)
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác