Nhà máy chế biến mủ cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước
  Công suất: 600 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1)
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước (Biruco - VRG)
  Phạm vi công việc: PC

  Các dự án khác