Nhà máy chế biến mủ cao su Xuân Lập - An Lộc

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải tích hợp Nhà máy chế biến cao su Xuân Lập và An Lộc
  Công suất: 1.800m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1)
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (DONARUCO)
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác