Nhà máy chế biến mủ ly tâm thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ ly tâm thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
  Công suất: 500 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (BLRC – VRG)
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác