Nhà máy chế biến thực phẩm Cholimex

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm Cholimex
  Công suất: 500 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 24:2009/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác