Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy giết mổ gia súc gia cầm và chế biến thực phẩm Đồng Nai
  Công suất: 2.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945-2005, cột A
  Chủ đầu tư: Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC