Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh C.P Bến Tre

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh C.P Bến Tre
  Công suất: 2.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 24:2009/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam 
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác