Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Long

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước cấp Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Long
  Công suất: 3.200 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước cấp sau xử lý: TC-98/83EC cho ngành chế biến thủy sản
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản Hoàng Long (Hoang Long Seafood)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác