Nhà máy chế biến thủy sản Sông Tiền

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước cấp Nhà máy Chế biến thủy sản Sông Tiền
  Công suất: 3.840 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước cấp sau xử lý: TC-98/83EC cho ngành Chế biến thủy sản
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tô Châu
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác