Nhà máy Coca-cola Campuchia

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Coca-Cola tại Campuchia
  Công suất: 1.500 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT và Tiêu chuẩn ES-RQ-225
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Campuchia (CBC)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

   

  Các dự án khác