Nhà máy Coca – Cola Hồ Chí Minh

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Coca-Cola Hồ Chí Minh
  Công suất: 3.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và Tiêu chuẩn ES-RQ-225
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác