Nhà máy Giấy Giao Long

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long
  Công suất: 6.500m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 12-MT: 2015/BTNMT
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay