Nhà máy Giấy Giao Long (Đông Hải – Bến Tre)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 12-MT: 2015/BTNMT
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác