Nhà máy PepsiCo Hóc Môn

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy PepsiCo Hóc Môn
  Công suất: 2.500m3/ ngày đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác