Nhà máy Royal Foods Nghệ An (NT)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Royal Foods Nghệ An
  Công suất: 1.000 m3/ngày.đêm
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An, Việt Nam
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  Tên công trình: Trạm xử lý nước cấp Nhà máy Royal Foods Nghệ An
  Công suất: 1.200 m3/ngày.đêm
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An, Việt Nam
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác